Tropang Balik-Paaralan Raffle Promo (May 1 – August 14, 2017)

PRIZES

MECHANICS

1. Sa pagbili ng mahigit Php 50.00 na halaga ng alinman sa mga produkto ng: BIC Stationery, Craft Easy, Art Attack, Crayola, at Pronto, ang panauhin ay maari nang sumali sa raffle at magkaroon nang pagkakataong manalo ng isa sa mga sumusunod na pa-premyo:

 • 10 winners of Lenovo 14in laptop
 • 12 winners of Asus Zen pad
 • 25 winners of Elliot Wireless Speakers

2. Dapat isulat ng sasaling panauhin ang kanyang mga personal na detalye : kumpletong pangalan, tirahan, contact no., e-mail address at lagda — sa likod ng opisyal na resibo ng Pandayan Bookshop.

3. Ihulog ang resibo na may kumpletong detalye sa dropbox malapit sa Customer Service Counter sa lahat ng Pandayan Bookshop branches. Ang hindi kumpletong pagtala sa mga hinihinging impormasyon sa raffle entry ay mangangahulugan ng kawalan ng karapatang makalahok sa raffle.

4. Mayroong (3) raffle draws. Nakalahad sa ibaba ang deadline para sa paghulog ng entries at ang mga premyo na ipapamigay sa nasabing draw date:

5. Ang lahat ng raffle entry na hindi nabunot sa naunang raffle draw ay hindi kasali sa susunod na raffle draw. Kakailanganing maghulog muli ng bagong entries para makasali at magkaroon ng pagkakataong manalo sa mga susunod na raffle draw.

6. Ang lahat ng Raffle Draw ay gaganapin sa Pandayan Bookshop Central Office sa #783 IRC Compound, Gen Luis St., Paso de Blas, Valenzuela City, sa harap ng kawani ng Department of Trade and Industry (DTI), representante ng Filstar Distributors Corporation at ng Pandayan Bookshop.

7. Ang Panauhin ay maaring manalo ng isang beses kada Raffle. Kapag nabunot ng humigit dalawang beses ang isang Panauhin, ang premyo ng mas mataas na halaga ang ibibigay dito.

8. Lahat ng premyo ay hindi maaring palitan ng cash.

9. Ang lahat ng mga nanalo ay makakatanggap ng registered mail at tawag mula sa Pandayan Bookshop.

10. Kailangan magpakita ng mga nanalo ng isang valid ID na may picture at pirma (e.g. Driver’s License, Passport, SSS, TIN, NBI, School ID), original at photocopy nito, at ang natanggap na registered mail, upang makuha ang premyo.

11. Puedeng kunin ng mga nanalo ang premyo sa pinakamalapit na Pandayan Bookshop branch sa kanila na nakasaad sa registered mail.

12. Kung sakaling hindi maipakita ng nanalo ang kanyang registered mail, kailangan niyang magpagawa ng naka-notaryong affidavit of loss upang matiyak na totoo ang paghabol dito.

13. Animnapung (60) araw ang kailangang hintayin mula sa araw ng pagpasa ng affidavit of loss sa Pandayan Bookshop branch bago makuha ang premyo.

14. Lahat ng mga mananalo na menor-de-edad ay dapat may kasamang isang nakakatanda na nasa labingwalong (18) taong gulang o higit pa, at siya ay dapat ring magpakita ng isang valid ID sa pagkuha ng premyo.

15. Dapat kunin ng lahat ng nanalo ang kani-kanilang premyo sa loob ng 60 na araw mula sa pagkakatanggap ng registered mail.

Ang mga premyong hindi makukuha ay muling ibabalik sa pag-aari ng Filstar Distributors Corporation, na may karampatang paunang pahintulot sa DTI.

16. Lahat ng empleyado ng Pandayan Bookshop at mga outlets nito, at ng Filstar Distributors Corporation, kasama ang kanilang mga kamag-anak hanggang ikalawang baitang ng pagkaka-ugnay at koneksyon ay hindi maaaring sumali sa raffle promo.

2 Responses to Tropang Balik-Paaralan Raffle Promo (May 1 – August 14, 2017)

 1. Faye says:

  Ititipon muna lahat ng raffle entry sa buong pilipinas bago magdraw? Salamat.

  • Pandayan Bookshop says:

   Mabuhay! Mayroon pong tatlong (3) raffle draws, kada raffle draw, iipunin po lahat ng entries sa lahat ng Pandayan Bookshop branches at saka ito ido-draw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *