TPT #7: WOOP

Habang inaanyayahan nating mangarap ng mataas ang ating mga estudyante kailangan gabayan din natin sila sa paggawa ng plano para makamit ang kanilang mga pangarap.  Si Dr. Gabrielle Oettingen at Dr. Peter Gollwitzer ay bumuo ng isang pamamaraan ng pagplano na tinawag nilang WOOP. Ito ay acronym para sa Wish, Outcome, Obstacle, at Plan. Ang WOOP ay isang imagery technique kaya dapat ay relaxed, nakapokus at walang ibang iniisip.Habang inaanyayahan nating mangarap ng mataas ang ating mga estudyante kailangan gabayan din natin sila sa paggawa ng plano para makamit ang kanilang mga pangarap.  Si Dr. Gabrielle Oettingen at Dr. Peter Gollwitzer ay bumuo ng isang pamamaraan ng pagplano na tinawag nilang WOOP. Ito ay acronym para sa Wish, Outcome, Obstacle, at Plan. Ang WOOP ay isang imagery technique kaya dapat ay relaxed, nakapokus at walang ibang iniisip.

Step 1: Wish. Ito ay isang makabuluhang pangarap, maaring personal o academic, na challenging pero kayang makamit.  Gusto mo siyang makamit sa loob ng isang araw, buwan, o masmatagal pa. Gumamit ng 3-6 na salita para ipahayag ang iyong wish at madali itong maalala.

Step 2: Outcome. Isipin mo kung ano pinakamagandang kalalabasan o pakiramdam kapag nakamit mo ang iyong wish. Gunitain mo ang iyong sarili na nakamit ang iyong layunin, damahin mo.

Step 3: Obstacle. Madalas ay sarili nating pag-iisip, damdamin, at kilos ang nagiging hadlang sa pagkamit ng ating mga pangarap.  Pag-isipan mo itong mabuti.  Kapag alam mo na kung anong pag-iisip, damdamin, o kilos ang nagiging hadlang gamitin mo ang iyong imahinasyon at isipin mong nagaganap ang pagkakataon na iyon.

Step 4: Plan. Mag-isip ng isang mabisang kilos na maari mong gawin laban sa balakid.  Gumawa ng plano ayon sa formula ng WOOP. Formula: “Kung (balakid), ang gagawin ko ay (mabisang kilos).” Sinisigurado ng ganitong formula na tunay na konektado ang iyong plano sa balakid. Kapag maayos na ang iyong plano. Bigkasin ito at gamitin ang iyong imahinasyon para makita ang iyong sarili na matagumpay na ipinapatupad ang iyong plano.

Halimbawa:
WISH – Gusto kong maka-90 sa math.
OUTCOME –  Makakapagtapos ako ng with honors. Sasabitan ako ng medalya.
OBSTACLE –  Nahihiya akong magtaas ng kamay sa klase at humingi ng tulong.
PLAN – Kung nahihiya akong magtanong sa klase ang gagawin ko ay isusulat ko ang tanong sa papel at ibibigay kay teacher.

Para sa karagdagan pang kaalaman, pumunta lamang sa website ng Character Lab (https://characterlab.org/goal-setting). Merong mga videos at downloadable worksheets na magagamit na sanggunian.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *