TPT #6: Healthy Diet, Gawing Habit – FOR LIFE!

Ang sabi nila ang isang aksyon ay magiging kaugalian o habit kung gagawin mo ito ng sunod-sunod sa loob ng 21 araw. Ngayong Nutrition Month tulungan natin magkaroon ng healthy eating habits ang ating mga estudyante.  Pag-usapan natin ang tamang pagkain sa loob ng classroom. Lahat ng guro, kahit na ano pang subject ang itinuturo, ay maaring maging katuwang sa pagbuo ng healthy habit – FOR LIFE!

Ang sumusunod ay mga mungkahing gawain sa iba’t ibang subject:

 • Turuan kung ano ang tamang sukat ng mga pagkain para sa isang balanced diet.
 • Ilista kung ano ang kinain at kalkulahin ang total calories. Ihambing ito sa nakasaad sa Philippine Dietary Reference Intakes.
 • Pag-aralan ang nutritional facts ng isang karaniwang pagkain at pag-usapan kung ano ang kahulugan ng mga percentages na nakasaad.
 • Humanap ng pinaka-healthy na meal option ng isang fast food chain.
 • Pag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng fortified, enriched, at iba pa.
 • Pag-aralan kung paano kwentahin ang laman na calories ng isang pagkain.
 • Gumawa ng health rating ng mga pagkain sa school canteen base sa Philippine Dietary Reference Intakes.
 • Bumuo ng isang menu para sa kanilang pamilya na sumusunod sa rekomendasyon ng Pinggang Pinoy.
 • Pumili ng isang nababagay na sanaysay ni Doreen Fernandez at basahin ito sa klase.
 • Sumulat ng tula o sanaysay tungkol sa kanilang paboritong pagkain o salu-salong naganap sa pamilya.
 • Pag-aralan ang paboritong putahe ng isang pambansang bayani.
 • Pumili ng isang putahe na kilala sa isang rehiyon o probinsiya at pag-usapan kung paano ito niluluto at ang kasaysayan nito.
 • Ihambing ang karaniwang kinakain ng Pilipino ngayon sa mga nakaraang dekada.
 • Gumawa ng 21-day action plan patungo sa kalusugan

Ang website ng Food and Nutrition Research Insitute (www.fnri.dost.gov.ph) ay magandang sanggunian para sa paggawa ng lesson plan. Sa loob ng Tools and Standards menu mahahanap ang sumusunod:

 • Nutritional Guide Pyramid – Nakasaad dito ang sukat ng mga pagkain na inirerekomenda para sa isang araw. Picture file ito (jpeg format).
 • Nutritionally Adequate Menu – Ito ay mga halimbawang menu para sa bata hanggang matanda, mula isang araw hanggang isang linggo. Picture file ito ng poster at brochure (jpeg format).
 • Philippine Dietary Reference Intakes – Dito nakasaad kung ilang calories at vitamins ang kailangan ng bawat tao. (PDF file)
 • Pinggang Pinoy – Ito ang pagsasalarawan ng recommended balanced meal. Merong para sa bata hanggang matanda at para sa mga buntis at lactating mothers. (PDF file)
 • FNRI Menu Guide Calendar – Isa itong printable monthly calendar na may kasamang recipes at nutritional facts. (PDF file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *