Super Sulit! Parimari Backpacks

Mabuhay po!

Kayo ba ay wala pang bag para sa darating na pasukan? Ang Pandayan Bookshop ay may inihandang bag para sa inyo. Sa halagang P 149.00 ay mayroon ka ng matibay at magandang bag.