Super Sulit! Papelikha Notebooks

Mabuhay po!

Mabibili din sa atin ang Super Sulit na Papelikha Notebooks. Mabibili mo ang writing notebooks sa halagang P11.00 at P12.75 naman sa notebook na may tahi ng yarn.