[SP2018] Poster Making Contest

Mga alituntunin sa paligsahan:

1. Ang tema ng paligsahan sa paggawa ng poster ay “Puso ng Pilipino”. Ang pag-asa natin ay ipakita na mapagmahal ang pusong Pilipino, na marunong magpakatao at makipagkapwatao ang Pilipino, at makatao ang Pilipino.

2. Ang paligsahan ay bukas para sa mga mag-aaral mula sa ika-4 hanggang ika-10 na baitang ng pampubliko at pribadong paaralan (Elementarya: Grade 4-6; Sekundarya: Grade 7-10) mula sa Gitnang Luzon (Region III), at Pambansang Punong Rehiyon (NCR).

3. Limitadong bilang ng mag-aaral lamang ang maaaring lumahok kada paaralan:

Sa elementaryang kategorya, isang (1) mag-aaral lamang ang maaaring lumahok at kumatawan sa isang paaralan.

Sa sekundaryang kategorya naman, isa (1) hanggang lima (5) ang bilang ng mag-aaral na maaaring sumali at kumatawan sa isang paaralan.

4. Ang pagpapatala kada kalahok ay limampung piso (P50.00).

5. Maaaring magpatala simula sa ika-8 ng Enero hanggang ika-17 ng Pebrero, 2018 sa pinakamalapit na sangay ng Pandayan Bookshop. Hindi pahihintulutan ang mga walk-in registrants sa mismong araw ng paligsahan.

6. Sa araw ng pagpapatala, dalhin at ipasa ang mga sumusunod:

  • Certificate of enrollment ng mag-aaral na nais lumahok
  • Photocopy ng school ID ng mag-aaral na nais lumahok
  • Photocopy ng faculty ID ng gurong tagapayo
  • Bonafide certificate ng gurong tagapayo na magpapatotoong ang siya ay kasalukuyang nagtuturo sa paaralang kanyang kinabibilangan.

Sa araw ng paligsahan, kailangang dalhin ng kalahok ang mga resibo at dalawang (2) kopya ng registration form na ibinigay noong araw na magpatala. Ipapakita ito sa kawani ng Pandayan Bookshop sa Registration/Validation Area upang mabigyan ng entry number ang kalahok.

8. Ang oras at araw ng paligsahan ay sa:

Araw: Ika-22 ng Pebrero, 2018
Lugar: Malolos Sports & Convention Center, Malolos City, Bulacan Oras :
7:00 AM – 9:00 AM – Paglilista ng mga nakapagpatalang kalahok (Elementarya)
9:01 AM – 9:30 AM – Maikling pagpapaliwanag ukol sa paligsahan (Elementarya)
9:31 AM – 11:30AM – Oras ng paligsahan (Elementarya) 11:31 AM – 12:30 PM – Paglilista ng mga nakapagpatalang kalahok (Sekondarya)
12:31 PM – 1:00 PM – Maikling pagpapaliwanag ukol sa paligsahan (Sekondarya)
1:01 PM – 3:00 PM – Oras ng paligsahan (Sekondarya) 3:45 PM – 4:05 PM – Paghahayag ng mga nagwaging kalahok (Elementarya)
4:35 PM – 5:00 PM – Paghahayag ng mga nagwaging kalahok (Sekondarya)

9. Ang kalahok ay kailangang magdala ng sariling mga gamit. Samantalang ang gagamiting 10” x 15” (1/8) illustration board ay sasagutin ng Pandayan Bookshop. Ang pangunahing ay oil pastel. Maaaring gumamit ng mga kagamitang tulad ng artist brush, bulak, baby oil, lapis, correction fluid, at marking/ink pens.

10. Ang Pandayan Bookshop, Inc. ang magtatalaga ng numero sa bawat likha ng mga kalahok.

11. Ang batayan sa pagpili ng magwawagi ay: 

Pagkaorihinal at Pagkamalikhain – 60%
Kaugnayan sa Tema – 30%
Kalinisan ng Likhang Sining – 10%

9. Ang magwawagi sa bawat kategorya ay tatanggap ng:

1st – P5,000.00, gintong medalya, Katibayan ng Kahusayan, & gift pack
2nd – P4,000.00, pilak ng medalya, Katibayan ng Kahusayan, & gift pack
3rd – P3,000.00, tansong medalya, Katibayan ng Kahusayan, & gift pack
4th – P2,000.00, Katibayan ng Kahusayan, & gift pack
5th – P1,000.00, Katibayan ng Kahusayan, & gift pack
6th – Katibayan ng Kahusayan, gift pack, & Pandayan Bookshop gift check
7th – Katibayan ng Kahusayan, gift pack, & Pandayan Bookshop gift check
8th – Katibayan ng Kahusayan, gift pack, & Pandayan Bookshop gift check
9th – Katibayan ng Kahusayan, gift pack, & Pandayan Bookshop gift check
10th – Katibayan ng Kahusayan, gift pack, & Pandayan Bookshop gift check

10. Maglalaan din ang Pandayan Bookshop ng gift pack at Katibayan ng Kahusayan para sa sampu (10) pang finalists ng dalawang kategorya.

11. Ang mga mapipiling likhang sining ay magiging pag-aari na ng Pandayan Bookshop. At ang larawan ng mga ito ay ipapaskil sa lahat ng sangay ng Pandayan Bookshop, at sa social media accounts at website nito.

12. Hindi pinahihintulutan ang paglahok ng kamag-anak ng sinuman sa mga Kapwa na taga-Pandayan Bookshop.

Para sa mga paglilinaw, maaaring tumawag o mag-text kina:

Denver Dutollo – 0933-812-4722
Lhen Lunasco – 0933-863-9861

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *