[SP2018] Indayaw: Contemporary Dance Contest

Mga alituntunin ng paligsahan:

1. Mga Junior High School magmumula sa DepEd Division of Bulacan (7 grupo), Malolos (2 grupo), San Jose del Monte (3 grupo), at Meycauayan (2 grupo) ang magiging opisyal na mga entry.

2. Ang bawat grupo ay maaring magkaroon ng puro lalaki, puro babae, o magkahalong babae at lalaki na mga miyembro na hindi bababa sa labinlima (15), at hindi hihigit sa dalawampu’t limang (25) katao.

3. Maaring magpatala mula ika-8 ng Enero hanggang ika-17 ng Pebrero, 2018 sa kahit saang sangay ng Pandayan Bookshop ang mga grupong nagnanais lumahok. Maaaring isang kinatawan na lamang ang magpatala para sa buong grupo.

4. Ang pagpapatala ng bawat grupong lalahok ay nagkakahalaga ng dalawandaang piso (P200.00).

5.Sa araw ng pagpapatala, dalhin at ipasa ang mga sumusunod:

  • Certificate of enrollment ng bawat miyembro ng grupo
  • Photocopy ng school ID ng bawat miyembro ng grupo
  • Medical certificate ng bawat miyembro ng grupo
  • Photocopy ng faculty ID ng gurong tagapayo ng grupo

6. Lalagda ang bawat miyembro sa waiver na ibibigay ng Pandayan Bookshop na naglalaman ng mga alituntunin at panuntunan ng paligsahan.

7. Sa araw ng paligsahan, kailangang dalhin ng bawat miyembro ang school ID nila, at ng gurong tagapayo ang faculty ID niya. Iyon ang ipapakita sa Registration/Validation Area sa mismong event upang maberipika at mabigyan ng contestant number ang inyong grupo.

8. “Tsismis” ni Ryan Cayabyab ang unang itatanghal bilang opisyal na contest piece (2 minuto, at 30 segundo), at susundan kaagad ng contestant’s choice piece (2 hanggang 3 minuto). Kailangang ilagay sa flash drive ang contestant’s choice piece.

9. Kung ang grupo ay lalagpas sa nakatakdang haba ng pagtatanghal, magkakaroon ng pagbabawas ng puntos sa kanilang kabuuang iskor.

10. Ang koreograpiya ay kailangang kakitaan ng mga contemporary movements (alinman sa Jazz, Hiphop, Street Dance, Modern Ballet, etc.)

11. Ang gagamiting piyesa/musika ay maaaring “remixed”, at kailangang ilagay sa flash drive. Ibigay ang flash drive sa Registration/Validation Area upang makopya ang mp3 file ng inyong piyesa.

12. Hindi pinapayagan ang paggamit ng mga “smoke devices” at “explosives” bilang props, maging ang mga mapanganib na stunts. Ang hindi makakasunod sa panuntunan na ito ay nangangahulugan ng pagkabawas ng limang (5) puntos mula sa talaan ng iskor ng bawat hurado.

13. Ang desisyon ng mga hurado ay hindi mapapasubalian. Sa araw na rin mismo ng kompetisyon ihahayag ang mga nagsipagwagi sa paligsahang ito.

14. Ang oras at araw ng paligsahan ay sa:

Araw: Ika-23 ng Pebrero, 2017
Lugar: Malolos Sports & Convention Center, Malolos City, Bulacan
Oras:
7:00 AM – 8:30 AM – Paglilista ng mga nakatalang kalahok
8:31 AM – 9:00 AM – Maikling pagpapaliwanag ukol sa paligsahan
9:00 AM – 11:00 AM – Oras ng paligsahan
3:00 PM – 3:30 PM – Paghahayag ng mga nagwaging grupo

15. Ang mga gurong tagapayo at tagapagturo mula sa kanilang mga eskwelahan ang responsable para sa kalusugan at kaligtasan ng mga gagawing “dance routine”, gayundin ang tamang pag-uugali ng mga miyembro habang nasa paligsahan. Anumang idulot na gulo mula sa paglabag sa panuntunan na ito ay mangangahulugan nang pagkawala ng karapatan na magpatuloy sa paligsahan.

16. Ang batayan sa pagpili ng magwawagi ay:

Choreography – 40%
Creativity & Originality – 20%
Interpretation – 20%
Costume – 10%
Audience Impact – 10%

17. Ang magwawaging grupo ay tatanggap ng:

Unang Pwesto – P8,000.00, tropeo, at Katibayan ng Kahusayan para sa bawat miyembro ng grupo
Ikalawang Pwesto – P6,000.00, tropeo, at Katibayan ng Kahusayan para sa bawat miyembro ng grupo
Ikatlong Pwesto – P4,000.00, tropeo, at Katibayan ng Kahusayan para sa bawat miyembro ng grupo
Ikaapat na Pwesto – P3,000.00, tropeo, at Katibayan ng Kahusayan para sa bawat miyembro ng grupo
Ikalimang Pwesto – P2,000.00, tropeo, at Katibayan ng Kahusayan para sa bawat miyembro ng grupo

18. Ang lahat ng gurong tagapayo at paaralan ng mga grupong lumahok ay makatatanggap ng Katibayan ng Paglahok mula sa Pandayan Bookshop.

19. Ang mga grupong mananalo ay ilalahad sa lahat ng sangay ng Pandayan Bookshop, sa social media accounts at sa website nito.

20. Hindi pinahihintulutan ang paglahok ng kamag-anak ng sinuman sa mga Kapwa na taga-Pandayan.

Para sa iba pang detalye, maaaring tumawag o mag-text kay Amor Dionisio sa 0933-854-3052.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *