[SP2017] Kulaysaysayan Mural Painting Contest

Mga alituntunin ng paligsahan:

1. Ang tema ng paligsahan sa paggawa ng mural ay “Kasaysayang Filipino: Bukal ng Kamalayang Maka-tao, Maka-Diyos at Maka-kalikasan”. Ang konsepto ng paligsahan ay ang paglikha at paglalarawan ng mga makasaysayang pangyayari na naganap at mga bayani sa Malolos o sa lalawigan ng Bulacan.

2. Ang paligsahan ay bukas para sa mga mag-aaral ng Senior High School mula sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Bulacan. Ang mga mag-aaral na nais lumahok ay dapat kasalukuyang nakatala sa kanyang paaralan at sakop ng school year 2016-2017.

3. Ang bawat grupo ay dapat binubuo ng limang (5) miyembro.

4. Ang grupong pasado sa kwalipikasyon ay kailangang magpatala simula sa Enero 16, 2017 hanggang Pebrero 19, 2017 sa pinakamalapit na sangay ng Pandayan Bookshop. Ang halaga ng pagpapatala ay dalawandaan at limampung piso (P250.00) bawat grupo. Kailangang magdala ng school ID na may larawan at anumang pagpapatunay na ang nais lumahok ay kasalukuyang nakatala ang pangalan sa paaralan na kanyang kinabibilangan.

5. Magkakaroon lamang ng limit sa labindalawang (12) grupo. Opisyal na idedeklarang tapos na ang pagpapatala kapag nakumpleto ang bilang ng mga grupong kalahok kahit na hindi pa umabot sa itinakdang araw ng pagtatapos ng pagpapa-rehistro sa nakatalagang sangay:

Pandayan Bookshop – Muzon Branch: 2 groups
Pandayan Bookshop – Meycauyan Branch: 2 groups
Pandayan Bookshop – Malolos Branch: 4 groups
Pandayan Bookshop – Baliuag Branch: 2 groups
Pandayan Bookshop – Balagtas Branch: 2 groups

6. Ang oras at araw ng paligsahan ay sa:

Araw: Pebrero 23, 2017 (Huwebes)
Lugar: Malolos Sports & Convention Center, Malolos City, Bulacan
Oras: 7:00 a.m.-8:00 a.m. – Paglilista ng mga dumalo at nakatalang kalahok
8:00 a.m.-8:15 a.m. – Maikling pagpapaliwanag ukol sa paligsahan
8:15 a.m.-4:45 p.m. – Oras ng paligsahan
8:00 a.m.-9:00 a.m. (Pebrero 24, 2017) – Pagpili sa mga magwawagi
4:00 p.m.-5:00 p.m. (Pebrero 24, 2017) – Parangal at pagtatanghal ng mga nagwaging likhang sining

7. 8×8 ft. plywood wall ang magsisilbing canvas ng mga kalahok. Isang wall canvas sa bawat grupo. Acrylic o water-based paint naman ang pangunahing pangkulay. Magmumula sa United Architect of the Philippines ang mga nabanggit na materyales.

8. Ang Pandayan Bookshop ang magtatalaga ng numero sa bawat likha ng mga kalahok. Walang pangalan, pirma o ano pa mang pagkakakilanlan ang maaaring lumitaw saan mang bahagi ng likhang sining.

9. Ang batayan sa pagpili ng magwawagi ay:

Pagkaorihinal at Pagkamalikhain (60%). Ano ang pangunahing ideya ng likhang sining? Gaano ito kabago at naiiba sa lahat? Paano ang paggamit at paglalapat ng materyales sa pinakamalikhaing paraan para ipakita ang orihinal na kaisipan ng lumikha?

Kaugnayan sa Tema (30%). Husay ng pagpapahayag at pag-uugnay sa “Kasaysayang Filipino: Bukal ng Kamalayang Maka-tao, Maka-Diyos at Maka-kalikasan”. Paano ipinakita ng mga kalahok sa kanilang likha ang kaugnayan nito sa tema at paano ito magbibigay inspirasyon sa sinumang makakakita nito?

Kalinisan ng Likhang Sining (10%). Ano ang kabuuang kinalabasan ng likha?

10. Ang magwawagi ay tatanggap ng sumusunod:

Unang Pwesto – P10,000.00 cash prize & tropeo
Ikalawang Pwesto – P7,000.00 cash prize & tropeo
Ikatlong Pwesto – P5,000.00 cash prize & tropeo
3 Consolation Prizes – P1,000 cash prize each

*Maglalaan ang Pandayan Bookshop, Inc. ng katibayan ng kahusayan para sa mapipiling magwawagi, sa kanilang group adviser at sa eskwelahang kanilang kinabibilangan.

11. Ang lahat ng mga likha ay magiging pag-aari na ng Department of Tourism ng siyudad ng Malolos subalit maaring ipahiram sa Pandayan Bookshop kailan man ito kailanganin para sa mga proyektong kakasangkapanin ang mga nagwaging obra.

12. Ang larawan ng mga nanalong likha ay ipo-post sa lahat ng sangay ng Pandayan Bookshop at sa website nito.

13. Hindi pinahihintulutan ang paglahok ng kamag-anak ng sinuman sa mga Kapwa na taga-Pandayan Bookshop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *