[SP2017] Clay Painting & Poster Making Contest 2017

Clay Painting Contest

Mga alituntunin ng paligsahan:

1. Ang tema ng paligsahan sa paggawa ng poster ay “Pamilyang Pilipino, Pundasyon ng Bansang Matibay”.

2. Ang paligsahan ay bukas para sa mga mag-aaral nang sekundarya mula ika-pito hanggang ika-sampung baitang ng pampubliko at pribadong paaralan (Grade 7, Grade 8, Grade 9 & Grade 10) mula sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga lamang. Ang mag-aaral na nais lumahok ay dapat na kasalukuyang nakatala sa kanyang paaralan at sakop ng school year 2016-2017.

3. Ang pasado sa kwalipikasyon ay kailangang magpatala simula sa Enero 16, 2017 hanggang Pebrero 19, 2017 sa pinakamalapit na sangay ng Pandayan Bookshop. Ang pagpapatala ay limampung piso (P50.00). Kailangan pong magdala ng school ID na may larawan at anumang pagpapatunay na ang nais lumahok ay kasalukuyang nakatala ang pangalan sa paaralan na kanyang kinabibilangan.

4. Ang oras at araw ng paligsahan ay sa:

Araw: Pebrero 24, 2017 (Biyernes)
Lugar: Malolos Sports and Convention Center, Malolos City, Bulacan
Oras: 7:00 a.m.-8:00 a.m. – Paglilista ng mga dumalo at nakatalang kalahok
8:00 a.m.-8:15 a.m. – Maikling pagpapaliwanag ukol sa paligsahan
8:15 a.m.-4:45 p.m. – Oras ng paligsahan
8:00 a.m.-9:00 a.m. (Pebrero 24, 2017) – Pagpili sa mga magwawagi
4:00 p.m.-5:00 p.m. (Pebrero 24, 2017) – Parangal at pagtatanghal ng mga nagwaging likhang sining

5. Ang kalahok ay kailangang magdala ng sariling mga gamit. Modelling clay ang gagamiting pangkulay. Maaaring gumamit ng mga kasangkapan para sa paghulma at pag-ukit ng clay. Maximum 5 mm. ang kapal ng clay sa obra. Ang gagamiting 10” x 15” (1/8) illustration board ay magmumula sa Pandayan Bookshop, Inc.

6. Ang Pandayan Bookshop, Inc. ang magtatalaga ng numero sa bawat likha ng mga kalahok.

7. Ang batayan sa pagpili ng magwawagi ay:

Pagkaorihinal at Pagkamalikhain (60%). Ano ang pangunahing ideya ng likhang sining? Gaano ito kabago at naiiba sa lahat? Paano ang paggamit at paglalapat ng materyales sa pinakamalikhaing paraan para ipakita ang orihinal na kaisipan ng lumikha?

Kaugnayan sa Tema (30%). Husay ng pagpapahayag at pag-uugnay sa “Pamilyang Pilipino, Pundasyon ng Bansang Matibay”. Paano ipinakita ng kalahok sa kanyang likha ang kaugnayan nito sa tema at paano ito magbibigay inspirasyon sa sinumang makakakita nito?

Kalinisan ng Likhang Sining (10%). Ano ang kabuuang kinalabasan ng likha?

8. Ang magwawagi ay tatanggap ng sumusunod:
Unang Pwesto – P7,000.00, Gold Medal & Certificate
Ikalawang Pwesto – P5,000.00, Silver Medal & Certificate
Ikatlong Pwesto – P3,000.00, Bronze Medal & Certificate

*Maglalaan ang Pandayan Bookshop ng gift packs at katibayan ng kahusayan para sa mapipiling 10 finalists.

9. Ang mga mapipiling finalist ay magiging pag-aari na ng Pandayan Bookshop.

10. Ang larawan ng mga nanalong likha ay ipo-post sa lahat ng sangay ng Pandayan Bookshop at sa website nito.

11. Hindi pinahihintulutan ang paglahok ng kamag-anak ng sinuman sa mga Kapwa na taga-Pandayan Bookshop.

————————–

Poster Making Contest

Mga alituntunin ng paligsahan:

1. Ang tema ng paligsahan sa paggawa ng poster ay “Pamilyang Pilipino, Pundasyon ng Bansang Matibay”.

2. Ang paligsahan ay bukas para sa mga mag-aaral mula sa ikaapat hanggang ikaanim na baitang ng pampubliko at pribadong paaralan (Grade 4, Grade 5 at Grade 6) mula sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Ang mag-aaral na nais lumahok ay dapat na kasalukuyang nakatala sa kanyang paaralan at sakop ng school year 2016-2017.

3. Ang pasado sa kwalipikasyon ay kailangang magpatala simula sa Enero 16, 2017 hanggang Pebrero 19, 2017 sa pinakamalapit na sangay ng Pandayan Bookshop. Ang pagpapatala ay limampung piso (P50.00). Kailangan pong magdala ng school ID na may larawan at anumang pagpapatunay na ang nais lumahok ay kasalukuyang nakatala ang pangalan sa paaralan na kanyang kinabibilangan.

4. Ang oras at araw ng paligsahan ay sa:

Araw: Pebrero 23, 2017 (Huwebes)
Lugar: Malolos Sports and Convention Center, Malolos City, Bulacan
Oras: 8:00 a.m.-10:00 a.m. – Paglilista ng mga dumalo at nakatalang kalahok
10:30 a.m.-11:00 a.m. – Maikling pagpapaliwanag ukol sa paligsahan
11:00 a.m.-1:00 p.m. – Oras ng paligsahan
1:00 p.m.-2:30 p.m. – Pagpili sa mga magwawagi
4:00 p.m.-5:00 p.m. – Parangal at pagtatanghal ng mga nagwaging likhang sining

5. Ang kalahok ay kailangang magdala ng sariling mga gamit. Oil pastel ang pangunahing pangkulay. Maaaring gumamit ng application tools gaya ng artist brush, bulak, at baby oil. Maaari rin ang mga markers gaya ng lapis, correction fluid at marking/ink pens. Ang gagamiting 10” x 15” (1/8) illustration board ay sasagutin ng Pandayan Bookshop.

6. Ang Pandayan Bookshop, Inc. ang magtatalaga ng numero sa bawat likha ng mga kalahok.

7. Ang batayan sa pagpili ng magwawagi ay:

Pagkaorihinal at Pagkamalikhain (60%). Ano ang pangunahing ideya ng likhang sining? Gaano ito kabago at naiiba sa lahat? Paano ang paggamit at paglalapat ng materyales sa pinakamalikhaing paraan para ipakita ang orihinal na kaisipan ng lumikha?

Kaugnayan sa Tema (30%). Husay ng pagpapahayag at pag-uugnay sa “Pamilyang Pilpino, Pundasyon ng Bansang Matibay”. Paano ipinakita ng kalahok sa kanyang likha ang kaugnayan nito sa tema at paano ito magbibigay inspirasyon sa sinumang makakakita nito?

Kalinisan ng Likhang Sining (10%). Ano ang kabuuang kinalabasan ng likha?

8. Ang magwawagi ay tatanggap ng sumusunod:

Unang Pwesto – P7,000.00, Gold Medal & Certificate
Ikalawang Pwesto – P5,000.00, Silver Medal & Certificate
Ikatlong Pwesto – P3,000.00, Bronze Medal & Certificate

*Maglalaan ang Pandayan Bookshop ng gift packs at katibayan ng kahusayan para sa mapipiling 10 finalists.

9. Ang mga mapipiling finalist ay magiging pag-aari na ng Pandayan Bookshop.

10. Ang larawan ng mga nanalong likha ay ipo-post sa lahat ng sangay ng Pandayan Bookshop at sa website nito.

11. Hindi pinahihintulutan ang paglahok ng kamag-anak ng sinuman sa mga Kapwa na taga-Pandayan Bookshop.

8 Responses to [SP2017] Clay Painting & Poster Making Contest 2017

  1. DeCastro Julius says:

    hindi po ba pwede yung secondary sa poster making?

  2. Exequiel reign says:

    Akala ko po ba kasali pa mga senior highschool?

  3. paul tamayo says:

    may bali-balita po feb 23 yung contest alin po ba yung totoo 23,24 thank you po

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *