Sining Pandayan Arts & Crafts Workshop

Mabuhay! Narito ang mga Sining Pandayan workshop kits na available sa ating mga tindahan na maaari po naming i-conduct sa inyong paaralan, birthday parties o kahit anong event na nais ninyong i-include ang workshop. Makipag-ugnayan lamang sa kahit sinong staff ng Pandayan Bookshop na pinakamalapit sa inyo para sa iba pang detalye.

Paalala: Maaaring ang ilan sa mga workshops na nasa ibaba ay hindi na available kaya mahalagang makipag-ugnayan directly sa staff ng Pandayan Bookshop.

« 1 of 5 »