Saint Louis School Center Book Fair

Nitong ika-15 hanggang ika-21 ng Enero, taong 2017, nagkaroon ng book fair ang Pandayan Bookshop sa Saint Louis School Center sa Baguio City.

Maraming salamat sa lahat ng mag-aaral, guro at magulang na tumangkilik sa amin doon. Kung nais ninyong maimbitahan ang Pandayan Bookshop sa inyong paaralan para sa isang book fair, makipag-ugnayan lamang sa Pandayan Bookshop na malapit sa inyo. Salamat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *