Pandayan Subject Sticker

Mabuhay po!

Nais mo bang mas mapabilis ang pag lalabel mo ng iyong kwaderno? Mura na at maganda pa, narito ang ating ginawang Pandayan Subject Sticker na inihanda namin para sa inyo.

PandayanSubjectSticker2