Nutrition Month 2016 Costumes & Sunvisor Hats

Mabuhay! Para sa mga Panauhing nagnanais mag-avail ng costumes, available ang mga ito sa lahat ng aming sangay. Kung nais malaman ang availability ng isang design, maaari po kayong mag-PM sa aming official Facebook page sa fb.com/pandayanbookshop.

NUTRITION MONTH SUNVISOR HATS

NUTRITION MONTH COSTUMES