Medical Advisory sa Sore-eyes

Dumadami ang kaso ng sore-eyes ngayon. Ang “sore-eyes” o conjunctivitis sa ingles, ay ang pamamaga ng conjunctiva o ang “inner lining” na bumabalot sa ating mga mata. Ito ay isang impeksyon na nagmumula sa bacteria o virus.

Ang mga sintomas ay ang mga sumusunod: pamumula at pamamaga ng mata, pagmumuta, pagka-tuyo o pananakit ng mata at parang napupuwing. Nakakahawa ang mga secretions (luha o muta) ng mata, kaya kailangan ito maiwasan. Umiwas sa paghawak o pagkamot sa mata, o pag gamit ng mga tuwalya o bimpo ng mga may sore-eyes. Laging tandaan maghugas ng kamay.

Kapag virus ang sanhi ng sore-eyes ito mas mabilis makahawa pero kusang gagaling, at hindi masyadong grabe ang mga sintomas. Pero, kapag bacteria, ang sintomas ay mas malala. Mas madami ang pagmumuta at mas maga at mapula ang mga mata. Madalas, kailangan ng antibiotic eyedrops dito.

Importante ang magkonsulta muna sa doctor bago maglagay ng anumang gamot sa mata.