Guhit ng Bukas-Palad 2016

Mabuhay! Estudyante Card Holders, isang magandang balita ang hatid namin para sa inyo. Naihandog na natin sa inyong mga napiling charitable institutions ang mga Guhit na inyong ibinigay para sa kanila! Nakalikom tayo ng P9,266.83 para sa Philippine Eagle Foundation, P5,679.67 para sa PGH Medical Foundation Inc., at P14,946.50 para sa Tulay ng Kabataan Foundation.

Lubos ang pasasalamat namin sa inyo dahil kung hindi dahil sa mga Guhit na inyong ibinigay para sa kanila, hindi magiging posible ang programang ito. Mabuhay kayo, Estudyante Card Holders! Mabuhay ang kabataang Pilipino!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *