Guhit ng Bukas-Palad 2015

Mabuhay! Club Estudyante members, ang kabuuang bilang ng guhit na naipon ng lahat ng Estudyante Card Holders ay umabot sa 29,893 na guhit mula ika-1 ng Oktubre, taong 2014 hanggang ika-31 ng Oktubre, taong 2015. Ang halagang katumbas nito para sa panahong ito ay P29,893.00. Paghahatihatian ang halagang ito ng Tulay ng Kabataan Foundation, Inc., Philippine Eagle Foundation, at PGH Medical Foundation, Inc.

Ikaw ang magsasabi, gamit ang donation form, kung alin sa tatlo (isa lang ang maaring piliin) ang aalayan mo ng iyong mga guhit. Ika-31 ng Disyembre, taong 2015 ang huling araw ng submission ng donation form. Available ang donation form sa Pandayan Bookshop.

Kung hindi ka makapagbibigay ng donation form hanggang ika-31 ng Disyembre, taong 2015. Pandayan Bookshop na ang pipili para sa iyo ng isa sa tatlong nabanggit na charities. Maraming salamat sa iyong pagiging bukas-palad. Ang kabataang tulad mo ay ang pag-asa ng ating bayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *