Grooming Kit

Mabuhay po!

Malapit na ang pasukan, mayroon ka na bang pabango, pulbos, tisyu, sabon, at alcohol? Kung wala pa ang inyong tugon, mayroon kaming inihanda para sa inyo. Kumpleto na po itong kit sa halagang P 105.oo. Mabibili sa lahat ng sangay ng Pandayan Bookshop.