Dear Teacher: A National Teachers’ Month Tribute

Mabuhay! Nais mo bang mapangiti ang iyong guro ngayong National Teachers’ Month? Batiin mo siya sa pamamagitan nito!

1. Ang mga maaaring sumali ay ang mga estudyante ng pampubliko o pampribadong paaralan na mayroong malapit na Pandayan Bookshop. (Para sa mga branches natin, maaaring bisitahin ang http://pandayan.com.ph/about-us/branches/)

2. Ipapadala ng estudyante ang picture ng kanyang guro (o picture niya kasama ng kanyang guro) sa amin thru our official Facebook page kasama ang mga sumusunod na detalye:
-Full Name (Student)
-Full Name (Teacher)
-School
-Contact Number
-Dedication/Message (250 words or more)

3. Sa dedication o message ng estudyante para sa kanyang guro, kailangang banggitin ng estudyante bakit espesyal para sa kanya ang kanyang guro. Kasama na rin dapat dito ang pasasalamat ng estudyante sa kanyang guro.

4. Ang deadline ng pagpapasa ng entry ay sa ika-16 ng Setyembre.

5. Ipo-post dito sa official Facebook page ng Pandayan Bookshop ang lahat ng qualified entries sa ika-19 ng Setyembre.

6. Mayroong dalawang mapipiling entries: (1) pinakamaraming makukuhang reactions (like, love, wow, haha, etc.), at (2) Pandayan Bookshop’s choice na aming pipiliin base sa nilalaman ng dedication o message ng estudyante sa kanyang guro.

7. Ika-3 ng Oktubre namin iaanunsyo ang dalawang entries na mapipili. Tatanggap ng espesyal na regalo mula sa Pandayan Bookshop ang estudyanteng nagpasa ng entry at ang gurong napili niya na bigyan ng dedication.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *