Teacher Pandoy’s Tips

TPT #4: Fixed Mindset vs. Growth Mindset

Palaisipan ngayong bakasyon: Ano ang pagkakaiba ng “fixed mindset” at ng “growth mindset” pagdating sa ating determinasyong magtagumpay? Ayon sa pananaliksik ni Carol Dweck may dalawang klaseng pananaw o pag-iisip ang tao. Ang taong may “fixed mindset” ay naniniwala na

TPT #3: Positibong Pagpapalagay

Nababasa mo ba ang isip ng iyong mga estudyante? Alam mo ba talaga ang dahilan ng bawat kilos nila? May mga batang makukulit, laging tumatayo o laging kinakausap ang katabi. Hindi nila ginagawa ito para sadyang inisin ka o galitin.

TPT #2: Techniques of Champion Teachers for Establishing Systems and Routines

“The number one problem in the classroom is not discipline; it is the lack of procedures and routines.” -Harry Wong Strong Start – Design and establish an efficient routine for beginning the class. What you do in the beginning will

TPT #1: Praise the Process, Not the Outcome

Students need to know HOW they got the right answer and not just that their answer was right. This way they develop critical thinking and not just memorize content. This also encourages them to keep trying despite initial failure. They