Brigada Eskwela

Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan.

Mabuhay! Narito pong muli ang Pandayan Bookshop upang maghatid sa inyo ng paglilingkod tulad ng paglilinis ng inyong mga silid-paaralan, pagwawalis at pag-aayos ng mga upuan. Kami ang inyong kabalikat sa pag-aaral.

Para po sa ilang katanungan maari kayong mag email sa hr@pandayan.net. Salamat po!