Blank Ink Comic Books

Mabuhay! Narito ang tatlong bagong Black Ink comic books mula sa Precious Pages na mabibili sa Pandayan Bookshop. Paki-check na lang ang genre sa image ha. #Fantasy

Puwedeng mag-place ng order online! Mag-send lang ng PM dito sa Facebook page natin at ie-entertain namin kayo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *