Ano ang Kapre?

Ang kapre (na kilala rin sa tawag na Agta, sa mga Bisaya) ay isang masamang espiritu o halimaw na kilalang-kilala ng mga Pilipino. Ang mga kapre ay pinaniniwalaang kawangis ng isang lalaki na may kakaibang tangkad dahil na rin sa mahahaba nitong mga binti, mahabang buhok at karaniwang napagkikitang nakaupo sa mga sanga ng malalaking puno habang naninigarilyo. Madalas na nakikita ang kapre na naghihintay ng mga taong daraan upang takutin ang mga ito. Mahilig ang kapre sa paninigarilyo, pag-inom at pagsusugal. Ihinahalintulad rin ito sa “bigfoot” na kilala sa Hilagang Amerika, ngunit mayroon itong katangian na mas malapit sa tao.

Ang kapre ay kadalasang inilalarawan na may taas na aabot sa pito hanggang siyam na talampakan, maitim at maraming buhok sa mukha at katawan at nakasuot ng bahag. Mayroon itong malaking mata, matatalas na ngipin, mahahabang kuko at mga binti na kasing-laki ng katawan ng puno.

Source: http://fil.wikipilipinas.org/index.php/Kapre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *