3rd Raffle Draw Winners of Tropang Balik-Paaralan Raffle Promo

Ang lahat ng mga nanalo ay makakatanggap ng registered mail at tawag mula sa Filstar Distributor Corp.

Kailangan magpakita ang mga nanalo ng isang valid ID na may picture at pirma (e.g. Driver’s License, Passport, SSS, TIN, NBI, School ID), original at photocopy nito, at ang natanggap na registered mail upang makuha ang premyo.

Puwedeng kunin ng mga nanalo ang premyo sa pinakamalapit na Pandayan Bookshop branch sa kanila na nakasaad sa registered mail.

Kung sakaling hindi maipakita ng nanalo ang kanyang registered mail, kailangan niyang magpagawa ng naka-notaryong Affidavit of Loss upang matiyak na totoo ang paghabol dito. Animnapung (60) araw ang kailangang hintayin mula sa araw ng pagpasa ng Affidavit of Loss sa Pandayan Bookshop branch bago makuha ang premyo.

Lahat ng mga mananalo na menor-de-edad ay dapat may kasamang isang nakatatanda na nasa labingwalong (18) taong gulang o higit pa, at siya ay dapat ring magpakita ng isang valid ID sa pagkuha ng premyo.

Dapat kunin ng lahat ng nanalo ang kani-kanilang premyo sa loob ng 60 na araw mula sa pagkakatanggap ng registered mail. Lahat ng hindi nakuhang premyo ay hindi na maaring kunin, na may karampatang paunang pahintulot sa DTI.

Per DTI-FTEB Permit No. 5639 Series of 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *